MPMS voor crisismanagement:

 • Advisering organisatie en beleid en planvorming en procedures.
 • Opstellen en implementeren Risico management en de Veiligheidsladder.
 • Implementeren van Error management en kwaliteitsborging.
 • Interim management.

MPMS voor onderzoek en evaluatie:

 • Onderzoek beheersing crisis, calamiteiten en incidentbestrijding.
 • Onderzoek (bedrijfs-) ongevallen.
 • Evalueren van crisis- en rampenoefeningen.
 • Onderzoek voorbereiding (crisis-) organisatie en beleid.

MPMS voor opleiden, trainen en oefenen:

 • Trainingen waar onder Crew/Team Resource Management en Human Performance & Limitations.
 • Rol- en team trainingen.
 • Organiseren en uitvoering van crisis- en rampenoefeningen.

Op alle producten en diensten zijn de Algemene voorwaarden MPMS Management en Advies B.V. van toepassing.