MPMS voor crisismanagement:

 • Advisering organisatie en beleid en planvorming en procedures.
 • Opstellen en implementeren Risico management en de Veiligheidsladder.
 • Implementeren van Error management en kwaliteitsborging.
 • Interim management.

MPMS voor opleiden, trainen en oefenen:

 • Trainingen waar onder Team Resource Management en Human Performance & Limitations.
 • Rol- en team trainingen.
 • Organiseren en uitvoering van crisis- en rampenoefeningen.

MPMS voor onderzoek en evaluatie:

 • Onderzoek beheersing crisis, calamiteiten en incidentbestrijding.
 • Onderzoek (bedrijfs-) ongevallen.
 • Evalueren van crisis- en rampenoefeningen.
 • Onderzoek voorbereiding (crisis-) organisatie en beleid.
 • Uitvoeren van systeemtesten (o.a. veiligheidsregio’s).

In de portfolio is een verkort overzicht weergegeven van de werkzaamheden die MPMS heeft uitgevoerd.

Op alle producten en diensten zijn de Algemene voorwaarden MPMS Management en Advies B.V. van toepassing.