LAAT UW CRISISORGANISATIE NIET UW CRISIS WORDEN!

U constateert dat uw crisisorganisatie niet soepel loopt. U weet niet precies waarom en daarom niet hoe het op te lossen.  Mario Schoonderwoerd biedt u een helpende hand. Samen met u en uw medewerkers verkent hij waar de schoen wringt. Hij biedt praktische oplossingen aan zodat uw crisisorganisatie niet uw crisis hoeft te worden. Hij biedt organisaties en bedrijven ondersteuning vanuit de overtuiging dat adequate voorbereiding, leren en verbeteren en duurzaam borgen, het meest effectief, efficiënt en veiligste is. 

  • Organisatie, beleid, planvorming en procedures: ondersteuning van bestuur, directie en management in het opzetten en onderhouden van hun crisis- of calamiteitenorganisatie.
  • Risico management en Veiligheidsladder: het identificeren en analyseren van risico’s en het nemen van adequate maatregelen vormen de basis van het beheersen risico’s. MPMS helpt bedrijven in het opzetten van risico management en het werken langs de veiligheidsladder waardoor het veiligheidsniveau toeneemt en de kans op ongevallen afneemt.
  • Error- en kwaliteitsmanagement: iedereen maakt fouten dit is onvermijdelijk en onafwendbaar. Error management richt zich op de vraag: hoe men rechtvaardig met fouten kan omgaan. De nadruk ligt hierbij op verantwoording en leren en verbeteren. Leren en verbeteren is alleen effectief als dit duurzaam wordt geborgd op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. MPMS ondersteunt directie en management met het ontwikkelen en implementeren van effectief Error- en kwaliteitsmanagement.
  • Interim management: MPMS verzorgt interim management bij tijdelijke afwezigheid van directie of management of in geval van een crisis waarbij continuïteit van de organisatie in het geding is. Noodzakelijke veranderingen of het ontbreken van de juiste ervaring kunnen ontbreken. Resultaten blijven achter, projecten haperen, onrust en instabiliteit en demotivatie kan het gevolg zijn. MPMS interim management ondersteunt organisaties en bedrijven in het voorkomen en oplossen van deze situaties.