Mario Schoonderwoerd is expert en gecertificeerd in het doen van onderzoek en evaluatie naar (bijna) ongevallen, incidenten en crisis. Gedreven door nieuwsgierigheid en de visie dat alleen goede onderzoeken en evaluaties kunnen bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit, efficiency en veiligheid van organisatie en mens. Hij is tevens verbonden aan het 24/7 bereikbare internationale onderzoekscollectief de Flying Squad.

Een crisis, een calamiteit, een incident of een bedrijfsongeval is op zich al erg vervelend en soms tragisch genoeg. Het wordt er niet beter op als er onduidelijkheden bestaan over vermeende directe- of achterliggende oorzaken. Of als er getwijfeld wordt aan de integriteit van een onderzoek of het onderzoeksproces. Soms terecht, soms niet terecht maar in ieder geval begrijpbaar. Daarom hanteert hij bij al zijn onderzoeken en evaluaties de navolgende kernwaarden en uitgangspunten:

  • Onderzoek/evaluatie wordt objectief en onafhankelijk uitgevoerd.
  • Onderzoek/evaluatie wordt integer uitgevoerd en volgens de principes van Just Culture.
  • Onderzoek/evaluatie Is navolgbaar en reproduceerbaar.
  • Het onderzoeks- en evaluatieproces bevat hoor en wederhoor.
  • De focus ligt altijd op leren en verbeteren en nooit op het vinden of aanwijzen van schuldigen.

Bij onderzoek en evaluatie wordt gebruik gemaakt van de Tripod Beta, de Trias Mens-Taak-Context en/of de TRi Learn Pro.

Human Factors Adviesgroep TriasTRi Learn Pro logo

Respons onderzoek: Respons onderzoek richt zich op de vraag of de reactie en maatregelen op een crisis of calamiteit in overeenstemming is geweest met hetgeen is afgesproken en/of de respons effectief, efficiënt en veilig is geweest.

Incident- en (bedrijfs-) ongevallen onderzoek: Incidenten en (bedrijfs-) ongevallen worden beschouwd als ongewenste gebeurtenissen. Onderzoek naar de directe oorzaken en achterliggende oorzaken is noodzakelijk om te kunnen leren en verbeteren en op deze wijze de kans op incidenten en ongevallen te verkleinen.

Evaluatie: Trainen en oefenen is het meest effectief en efficiënt als er goed wordt geëvalueerd. Evaluatie dient niet alleen op organisatie, planvorming en procedures plaats te vinden maar ook op de mens als meest kwetsbare schakel in het crisismanagement en hulpverlening.

Organisatie en beleid: Onderzoek naar organisatie en beleid richt zich op de vraag of een organisatie of bedrijf voldoet aan vigerende wet- en regelgeving (o.a. basisvereiste crisismanagement voor Veiligheidsregio’s), branche richtlijnen etc. in het kader van crisismanagement.