MPMS voor onafhankelijk en integer onderzoek en evaluatie van incidenten en (bedrijfs)-ongevallen.

MPMS is expert en gecertificeerd in het doen van onderzoek en evaluatie. Gedreven door nieuwsgierigheid en de visie dat alleen goede onderzoeken en evaluaties kunnen bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit, efficiency en veiligheid van organisatie en mens.

  • Respons onderzoek: Respons onderzoek richt zich op de vraag of de reactie en maatregelen op een crisis of calamiteit in overeenstemming is geweest met hetgeen is afgesproken en/of de respons effectief, efficiënt en veilig is geweest.
  • Incident- en (bedrijfs-) ongevallen onderzoek: Incidenten en (bedrijfs-) ongevallen worden beschouwd als ongewenste gebeurtenissen. Onderzoek naar de directe oorzaken en achterliggende oorzaken is noodzakelijk om te kunnen leren en verbeteren en op deze wijze de kans op incidenten en ongevallen te verkleinen.
  • Evaluatie: Trainen en oefenen is het meest effectief en efficiënt als er goed wordt geëvalueerd. Evaluatie dient niet alleen op organisatie, planvorming en procedures plaats te vinden maar ook op de mens als meest kwetsbare schakel in het crisismanagement en hulpverlening.
  • Organisatie en beleid: Onderzoek naar organisatie en beleid richt zich op de vraag of een organisatie of bedrijf voldoet aan vigerende wet- en regelgeving (o.a. basisvereiste crisismanagement voor Veiligheidsregio’s), branche richtlijnen etc. in het kader van crisismanagement.

Kernwaarden MPMS

Een crisis, een calamiteit, een incident of een bedrijfsongeval is op zich al erg vervelend en soms tragisch genoeg. Het wordt er niet beter op als er onduidelijkheden bestaan over vermeende directe- of achterliggende oorzaken. Of als er getwijfeld wordt aan de integriteit van een onderzoek of het onderzoeksproces. Soms terecht, soms niet terecht maar in ieder geval begrijpbaar. Daarom hanteert MPMS bij al haar onderzoeken de navolgende kernwaarden en uitgangspunten:

  • Het onderzoek dient objectief en onafhankelijk te worden uitgevoerd.
  • Het onderzoek dient integer te worden uitgevoerd.
  • Het onderzoek dient navolgbaar en reproduceerbaar te zijn.
  • Het onderzoeksproces bevat hoor en wederhoor ten behoeve van de betrokkenen.
  • De focus ligt op leren en verbeteren.

Respons onderzoek

Na een crisis of een calamiteit komt veelal de vraag aan de orde Hebben we het goed gedaan? Kunnen we het de volgende keer nog beter doen? Heeft iedereen zich aan de afspraken gehouden? Etc. Om op al deze vragen antwoord te kunnen geven maakt MPMS gebruik van diverse methoden. Hieronder vallen onder andere de After Action Review, de 5-Why’s methode en/of de procedure vergelijkingsmethode. Soms komt het voor dat tijdens de bestrijding van een crisis of een calamiteit er een incident- of ongeval gebeurd. In dat geval maakt MPMS gebruik van de Tripod onderzoeksmethode (zie hieronder).

Incident- en  ongevalsonderzoek

Bij incident- en ongevalsonderzoeken is er sprake van een “ongewenste gebeurtenis”. Bijvoorbeeld een medewerker valt van een ladder en heeft een gat in zijn hoofd. De ongewenste gebeurtenis is feitelijk de start van het onderzoek. De Tripod onderzoeksmethode is een onderzoeksmethode die antwoord geeft op vragen zoals: Waarom viel de medewerker van de ladder? Had dit kunnen worden voorkomen? Waarom heeft de medewerker letsel opgelopen? Etc. Met andere woorden Wat is de directe oorzaak en de achterliggende oorzaak of oorzaken. Mario Schoonderwoerd is als internationaal Tripod Beta onderzoeker gecertificeerd. Hij onderzoekt in samenwerking met de getroffen organisatie-(s) en experts, dus niet alleen wat of het hoe maar ook het waarom.

Evaluatie

Trainingen en oefeningen nemen in effectiviteit af als er niet goed wordt geëvalueerd. Evaluatie staat of valt bij goede waarneming. MPMS evalueert ook kleinere en grootschalige oefeningen. Feedback wordt gegeven op hetgeen is waargenomen (zowel op ‘technical’ aspecten als op ‘non technical’ of ‘Human Factors’ aspecten).

Organisatie en beleid

Planvorming vormt veelal de basis voor het bestrijden van crisis, calamiteiten of incidenten. Maar voldoet de planvorming nog wel? Is de planvorming in lijn met de vigerende wet- en regelgeving? Is het gewenste beleid opgenomen? Klopt de bestrijdingsorganisaties nog wel? Kunnen de medewerkers wel met de planvorming werken? Zijn we op de toekomst voorbereid? Etc. Deze vragen spelen zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. MPMS is zeer ervaren in het uitvoeren van dit type onderzoek en het maken dan wel aanpassen van crisis- en calamiteiten planvorming.