MPMS verzorgt diverse algemene en specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van crisismanagement en human factors. De werkvorm (zoals workshops, lezingen, meerdaagse trainingen, table-top of real time oefeningen) wordt in overleg met de klant bepaald.

 

  • Team Resource Management (ook wel Crew Resource Management): TRM is afgeleid van de CRM trainingen uit de luchtvaart. In de trainingen wordt aandacht geschonken aan samenwerking, leiderschap en managementvaardigheden, situational awareness,  besluitvorming en communicatie binnen en tussen teams. In de trainingen zijn de zeven competenties zoals deze bij TRM en CRM horen (besluitvorming, aanpassingsvermogen, assertiviteit, doelstelling- en opdracht analyse, communicatie en omgevingsbewustzijn) geïntegreerd.
  • Human Performance & Limitations: Human Performance & Limitations (HP&L) gaat over het prestatie vermogen van de functionaris als mens. HP&L is een discipline uit de luchtvaart. Het betreft hier bijvoorbeeld de impact van werkdruk, overload aan zintuigelijke prikkels, aandacht, vermoeidheid etc. Dit heeft allemaal invloed op het presteren van functionarissen zowel individueel als in teamverband. Kennis over HP&L en hoe hiermee om te gaan leidt tot effectiever en veiliger optreden van individuen en teams ten tijde van een crisis op alle niveau’s van de organisatie.
  • Rol- en team trainingen: Rol- en team trainingen zijn gebaseerd op de eigen crisisorganisatie.
  • Crisis- en rampen oefeningen: Crisis- en rampen oefeningen zijn gebaseerd op de eigen risico’s die een organisatie of bedrijf moet kunnen beheersen. Daarnaast is het mogelijk om crisis- en rampen oefeningen te houden met scenario’s van buiten de eigen sector.

 

Opleiden, Trainen en Oefenen

Het effectief, efficiënt en veilig werken van elke organisatie is in hoge mate afhankelijk van het functioneren van haar medewerkers. Dit geldt mutatis mutandis ook voor een calamiteiten-organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan functie gerelateerde eisen én beschikken over het juiste competentie niveau. Met gericht Opleiden, Trainen en Oefenen kan dit worden bereikt. Er zijn verschillende manieren om competentie niveau’s te ordenen. Miller (1990) heeft dit in de vorm van een piramide gedaan. Mehay en Burns (2009) hebben aan de piramide van Miller een derde dimensie toegevoegd namelijk gedrag.Bij elk competentie niveau horen een specifieke werkvormen of onderwijsmethoden en een evaluatie- of beoordelingsinstrumenten voor zowel op individueel- als collectief niveau. Bij de invulling van de diverse niveaus moet rekening worden gehouden met de missie en visie (the big picture… het waarom) van de organisatie en de organisatiecultuur willen de aangeboden opleidingen, trainingen en oefeningen en de daarbij beoordelingsmethoden effectief zijn.

Opleiden, Trainen en Oefenen

De ‘lifelong learning loop’ start nadat selectie en de initiële opleiding(-en) zijn doorlopen (vakbekwaam worden). Functiegerichte trainingen, oefeningen en bijscholingen volgen elkaar cyclisch op om vakbekwaam te blijven en binnen de functie naar een hoger Miller-niveau te groeien. Leer- en verbeterpunten uit evaluaties van daadwerkelijke calamiteiten of trainingen en oefeningen en innovaties of andere functiegerichte ontwikkelingen kunnen in de loop worden ingebracht, waardoor het niveau van functioneren wordt onderhouden. De functiegerichte loop wordt verlaten als de betrokken functionaris naar een nieuwe functie gaat. Daar start dan de ‘lifelong learning loop’ weer opnieuw.

Opleiden, Trainen en Oefenen