MPMS verzorgt diverse algemene en specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van crisismanagement en human factors. De werkvorm (zoals workshops, lezingen, meerdaagse trainingen, table-top of real time oefeningen) wordt in overleg met de klant bepaald.

  • Team Resource Management (ook wel Crew Resource Management): TRM is afgeleid van de CRM trainingen uit de luchtvaart. In de trainingen wordt aandacht geschonken aan samenwerking, leiderschap en managementvaardigheden, situational awareness,  besluitvorming en communicatie binnen en tussen teams. In de trainingen zijn de zeven competenties zoals deze bij TRM en CRM horen (besluitvorming, aanpassingsvermogen, assertiviteit, doelstelling- en opdracht analyse, communicatie en omgevingsbewustzijn) geïntegreerd.
  • Human Performance & Limitations: Human Performance & Limitations (HP&L) gaat over het prestatie vermogen van de functionaris als mens. HP&L is een discipline uit de luchtvaart. Het betreft hier bijvoorbeeld de impact van werkdruk, overload aan zintuigelijke prikkels, aandacht, vermoeidheid etc. Dit heeft allemaal invloed op het presteren van functionarissen zowel individueel als in teamverband. Kennis over HP&L en hoe hiermee om te gaan leidt tot effectiever en veiliger optreden van individuen en teams ten tijde van een crisis op alle niveau’s van de organisatie.
  • Rol- en team trainingen: Rol- en team trainingen zijn gebaseerd op de eigen crisisorganisatie.
  • Crisis- en rampen oefeningen: Crisis- en rampen oefeningen zijn gebaseerd op de eigen risico’s die een organisatie of bedrijf moet kunnen beheersen. Daarnaast is het mogelijk om crisis- en rampen oefeningen te houden met scenario’s van buiten de eigen sector.