MPMS gebruikt Lessons Learned uit de luchtvaart

Luchtvaart “Lessons learned”

Mario Schoonderwoerd is sinds 2014 partner van de Human Factors Adviesgroep. De Human Factors Adviesgroep slaat praktische bruggen tussen kennis en ervaringen uit de luchtvaart. Wij doen dit onder meer voor de zorg- en hulpverleningssector en het meldkamerdomein. Onze drive: minder slachtoffers, minder leed en minder schade als gevolg van menselijk handelen. Met onze producten helpt de Human Factors Adviesgroep organisaties bij het ontwikkelen van bewustwording en kennis over human factors en Just Culture. Dit in relatie tot het werk van mensen in hun taak en omgeving. De Human Factors Adviesgroep biedt training, advies, onderzoek en evaluatie voor onder andere de Gezondheidszorg, Veiligheidsregio’s, Waterschappen en Meldkamers.

Luchtvaart

De Human Factors Adviesgroep maakt onder andere gebruik van ‘lessons learned’ uit de luchtvaart als inspiratiebron. De ervaring heeft geleerd dat het verhelderend werkt als men de eigen organisatie spiegelt aan een andere organisatie of sector. Onderzoek toont keer op keer aan dat menselijk handelen veelal de (achterliggende) oorzaak is van incidenten en fatale ongevallen; de mens als de ‘meest kwetsbare’ schakel.  De luchtvaart heeft zich dit decennia geleden al gerealiseerd. Door te investeren in veiligheid en veiligheidscultuur heeft de luchtvaart zich kunnen ontwikkelen als de meest veilige manier van vervoer. Door te spiegelen met de eigen sector, kunnen (hulpverlenings-) organisaties en bedrijven effectiever, betrouwbaarder en veiliger worden gemaakt. Dit geldt vooral door de wijze waarop men samenwerkt, communiceert en tot besluiten komt. De basis waarop er binnen de luchtvaart wordt gewerkt is de Just Culture. Dit is een cultuur van verantwoording, veiligheid en vertrouwen.

De Human Factors Adviesgroep beschikt over ervaren trainers en consultants vanuit de luchtvaart én de hulp- en zorgverlening. Wij werken vanuit filosofie ‘Veiligheid door Verantwoordelijkheid en Vertrouwen: mensenwerk’. De Human Factors Adviesgroep is er voor elke organisatie die zich wil ontwikkelen op het gebied van veiligheid, veiligheidscultuur en individuele- en teamontwikkeling.