De veiligheidsladder en Deming

De veiligheidsladder geeft organisaties richting hoe men met veiligheid om kan worden gegaan. Het doel is het creëren van een effectiever, betrouwbaarder en veiliger organisatie. De veiligheidsladder bestaat uit vijf treden. Hoe hoger een organisatie op de ladder staat des te hoger is het veiligheidsniveau en des te kleiner wordt de kans op ongevallen en onwenselijke (veiligheids-) situaties. Het vertrouwen in de organisatie neemt toe door de toename van de informatiepositie van medewerkers. Door de toepassing van de Deming-cirkel op elk niveau wordt de veiligheidsladder optimaal ondersteunt.