• In de afgelopen jaren heb ik vele kleinere en grotere projecten
  • bij diverse organisaties succesvol afgerond.
  • De diversiteit is groot. Een aantal voorbeelden ter illustratie:

ten behoeve van de meldkamer NHN is de bedrijfsvoering in 2002 volledig heringericht en is de organisatie als eerste geïntegreerde meldkamer gecertificeerd. Voor de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is er gewerkt aan de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding en onderzocht hoe de provincies, regio’s en gemeenten zijn voorbereid op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het kader van het kabinetsbesluit om de gemeente Haarlemmermeer onder te brengen bij de brandweer Kennemerland (2006-2007) is het project Territoriale Congruentie succesvol afgerond. Ook meer brandweer specifieke projecten zoals, herinrichting repressieve organisatie, leiderschap,