Mario Schoonderwoerd:  “Betrokkenheid verbindt mensen”

Vanuit de idee dat betrokkenheid mensen verbindt, gaat Mario Schoonderwoerd met uw organisatie aan de slag. Als mensen zich betrokken voelen leidt dit veelal tot duurzame verbeteringen. Samen met uw mensen zoekt hij hoe zij uw organisatie verder kunnen laten groeien. Hij maakt daarbij gebruik van zijn praktische kennis en ervaring op het gebied van crisismanagement, veiligheidscultuur en human factors.

Mario studeerde Telecommunicatie in Amsterdam. Na zijn periode als dienstplichtig officier heeft hij een aantal jaren in de defensie-industrie gewerkt. In 1992 voltooide hij zijn opleiding als brandweerofficier. Hij heeft zijn kennis op het gebied van crisismanagement uitgebreid door o.a. de studies Juridische-Bestuurswetenschappen en Master of Crisis- en Disaster management, Tripod Beta incident onderzoeksmethode opleiding en Crew Resource Management-trainer opleiding. Mario heeft tal van directie- en managementfuncties bekleed zowel bij gemeentelijke als regionale organisaties, meldkamers en bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Mario is tevens verbonden aan de Human Factors Adviesgroep en aan het Flyingsquad. Ook is hij nauw betrokken bij de luchtvaart. Hij vliegt zelf vanaf het vliegveld Middenmeer en is daar tevens lead onderzoeker bij de Veiligheidscommissie Vliegveld Middenmeer.

Voor meer informatie download zijn CV Mario Schoonderwoerd of neem direct contact met hem op.