Crisis besluitvorming

 

Voldoet de BOB in de praktijk nog wel?

Door veel organisaties wordt de BOB (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluit) als besluitvormingsmodel gebruikt. De Human Factors Adviesgroep en MPMS constateren dat in de praktijk de BOB niet altijd goed blijkt te werken waardoor de bestrijding van een crisis, calamiteit of incident onnodig onder druk komt te staan. Lees verder in het artikel Van BOB naar BOBOC (voldoet de BOB in de praktijk nog wel) of download de presentatie Van BOB naar BOBOC pdf zoals deze door Mario Schoonderwoerd is gegeven op de Landelijke contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing van de Inspectie Veiligheid en Justitie 2017.